In re Venator Materials PLC Securities Litigation

Court: United States District Court for the Southern District of Texas
Case Number: 4:19-cv-03464
Class Period: 08/02/2017 - 10/29/2018
Case Leaders: John C. Browne, Michael D. Blatchley
Case Team: Kate Aufses

Napsauta tätä lukeaksesi suomeksi.

This is a securities class action lawsuit against Venator Materials PLC (“Venator” or the “Company”) (NYSE: VNTR), and certain of the Company’s senior executives, the Company’s controlling shareholder, Venator’s Board of Directors, and the lead underwriters of the Company’s Offerings (collectively, “Defendants”). The action asserts claims under Sections 10(b) and 20(a) of the Securities Exchange Act of 1934 (“Exchange Act”) on behalf of investors in Venator ordinary shares during the time period of August 2, 2017 and October 29, 2018, inclusive (the “Class Period”). The action also asserts claims under Sections 11, 12(a)(2), and 15 of the Securities Act of 1933 (“Securities Act”) on behalf of all persons who purchased or otherwise acquired Venator ordinary shares in or traceable to the Company’s initial public offering of ordinary shares conducted on or around August 3, 2017 (the “IPO”), and secondary public offering of ordinary shares conducted on or around December 4, 2017 (the “SPO,” and together with the IPO, the “Offerings”).

Venator was previously organized as the Pigments & Additives division within Huntsman Corporation (“Huntsman”), a multinational manufacturer of chemical products. In August 2017, Huntsman offered shares of Venator to the public through an initial public offering (“IPO”). Months earlier, however, on January 30, 2017, a fire had ravaged one of Venator’s key chemical manufacturing plants located in Pori, Finland.

The Complaint alleges that in connection with its IPO and its December 2017 secondary stock offering, and continuing throughout the Class Period, Defendants misrepresented the true extent of the fire damage to Venator’s Pori facility, the cost to rehabilitate the facility, and the impact on Venator’s business and operations. The Company also assured investors that the Pori facility would be rebuilt with insurance proceeds within its policy limits. Throughout the Class Period, Venator and its executives continued to assure investors that the rebuild of the Pori facility was on track and that the Company would be able to fully recoup the production capacity lost in the fire. As a result of these misrepresentations, Venator shares traded at artificially inflated prices throughout the Class Period.

The truth began to emerge on July 31, 2018, when Venator revealed that the fire damage at the Pori facility was far more extensive than Defendants had previously represented to investors. Specifically, Venator announced that the cost to repair the facility had climbed to more than $375 million above the insurance policy limits, more than double the amount disclosed to investors just two months after the IPO. On this news, the price of Venator shares declined from $15.35 per share to $14.62 per share.

Then, on September 12, 2018, Venator announced that it was abandoning the Pori facility altogether, despite the Company’s previous assurances that the site would be repaired and restored back to its full operating capacity. The Company also revealed that the facility was still only operating at 20% capacity and thus had not increased production by any meaningful amount during the thirteen months since the IPO. During an investor conference call held later that same day, Venator’s Chief Executive Officer (“CEO”), Defendant Simon Turner, admitted that the Company had misrepresented the true extent of the fire damage. When asked by an analyst whether Venator had provided a “misestimate of the initial amount of damage from the fire” and whether “the actual work that needed to be done was missed,” CEO Turner agreed that “it was a combination of factors, both of which, you’ve mentioned already.” These disclosures caused the price of Venator shares to decline from $11.35 per share to $10.81 per share.

Finally, on October 30, 2018, Venator announced that, in addition to the over $500 million in costs and lost business associated with the Pori fire incurred to date, the Company incurred a restructuring expense of approximately $415 million and would incur additional “charges of $220 million through the end of 2024” related to the Pori site. As a result of these disclosures, the Company’s stock price declined from $8.00 per share to $6.47 per share, or more than 19%.

In the wake of these disclosures, on July 31, 2019, the City of Miami General Employees’ & Sanitation Employees’ Retirement Trust filed the first of several federal securities class actions against the Defendants in the Southern District of New York. See City of Miami General Employees’ & Sanitation Employees’ Retirement Trust v. Venator Materials PLC, No. 1:19-cv-07182 (S.D.N.Y.) (“City of Miami”). On September 13, 2019, a related securities class action, captioned Cambria County Employees Retirement System v. Venator Materials PLC, No. 4:19-cv-03464 (S.D. Tex.) (“Cambria”), was filed in the Southern District of Texas.

On October 21, 2019, the Honorable Lee H. Rosenthal appointed the City of Miami General Employees’ & Sanitation Employees’ Retirement Trust, the Fresno County Employees’ Retirement Association, and the City of Pontiac General Employees’ Retirement System as Lead Plaintiff, and BLB&G as Lead Counsel for the Class.

On October 29, 2019, the City of Miami action was transferred to the Southern District of Texas, and the related securities class actions are now consolidated before the Hon. Lee H. Rosenthal under the caption In re Venator Materials PLC Securities Litigation, Case No. 4:19-cv-3464 (S.D. Tex.).

On January 17, 2020, Lead Plaintiff filed its Amended Class Action Complaint (the “Amended Complaint”) asserting claims against Defendants under Sections 10(b) and 20(a) of the Exchange Act on behalf of investors in Venator ordinary shares during the Class Period and claims under Sections 11, 12(a)(2), and 15 of the Securities Act on behalf of investors who purchased or acquired shares pursuant and/or traceable to the IPO and/or SPO.

On January 21, 2020, the case was reassigned to the Honorable Charles R. Eskridge, III.

On April 14, 2020, briefing on Defendants’ motions to dismiss was completed.

On May 14, 2020, the Court held oral argument on Defendants’ motions to dismiss.

On March 31, 2021, the Court denied Defendant Russ R. Stolle's motion to dismiss and granted Mahomed Maiter's motion to dismiss.

*************

Finnish Translation

Miamin kaupungin yleinen työntekijöiden ja puhtaustyöntekijöiden eläkerahasto v. Venator Materials PLC, Cambrian piirikunnan työntekijöiden eläkejärjestelmä v. Venator Materials PLC

TUOMIOISTUIN: Texasin eteläisen piirin Yhdysvaltain käräjäoikeus
TAPAUSNUMERO: 4:19-cv-04266; 4:19-cv-03464
LUOKAN AJANJAKSO: 08/02/2017 - 10/29/2018
TAPAUKSEN YHTEYSTIEDOT: John C. Browne, Michael D. Blatchley, Nicholas Gersh

Tämä on arvopapereihin liittyvä ryhmäkanteena nostettu oikeusjuttu Venator Materials PLC:tä vastaan (“Venator” tai “yhtiö”) (NYSE: VNTR) ja tiettyjä yhtiön vanhempia johtajia, yhtiön enemmistöosakasta, Venatorin johtokuntaa ja yrityksen antien päävakuuttajia vastaan (yhdessä “vastaajat”). Kanteella esitetään vaatimuksia vuoden 1934 arvopaperipörssilain 10(b) ja 20(a) pykälien nojalla (“arvopaperipörssilaki”) Venatorin tavallisiin osakkeisiin aikavälillä 2. elokuuta 2017 ja 29. lokakuuta 2018 sijoittaneiden puolesta, nämä päivät lukien (“ryhmäkanneaika”). Kanne esittää myös vaatimuksia vuoden 1933 arvopaperipörssilain pykälien 11, 12(a)(2) ja 15 nojalla (“arvopaperipörssilaki”) kaikkien niiden henkilöiden puolesta, jotka ostivat tai saivat muuten haltuunsa Venatorin tavallisia osakkeita yrityksen listautumisannissa, joka suoritettiin 3. elokuuta 2017 aikoihin (“IPO”) ja toissijaiseen tavallisten osakkeiden antiin, joka suoritettiin 4. joulukuuta 2017 aikoihin (“SPO” ja yhdessä IPO:n kanssa, “annit”) tai joiden hankinta on yhteydessä näihin tapahtumiin.

Venator oli aikaisemmin organisoitu monikansallisen kemikaalien valmistajan Huntsman Corporationin (“Huntsman”) pigmentti- ja lisäaineosastoksi. Elokuussa 2017 Huntsman tarjosi Venatorin osakkeita yleisölle listautumisannissa (“IPO”). Kuitenkin kuukausia ennen sitä, 30. tammikuuta 2017, tulipalo oli tuhonnut yhden Venatorin avaintuotantolaitoksista, joka sijaitsee Porissa, Suomessa.

Kanne väittää, että tämä on yhteydessä IPO:on ja sen toissijaiseen osakeantiin joulukuussa 2017, ja koko ryhmäkanneajan kuluessa vastaajat vääristelivät tulipalon aiheuttamien vaurioiden todellista laajuutta Venatorin Porin laitoksella, laitteen kunnostamisen kustannuksia ja sen vaikutusta Venatorin liiketoimintaan. Yritys myös vakuutti sijoittajille, että Porin laitos rakennettaisiin uudelleen vakuutuskorvauksilla vakuutuskirjan rajoitusten rajoissa. Ryhmäkanneajan aikana Venator ja sen johtohenkilöt jatkoivat sijoittajien vakuuttelua siitä, että Porin laitoksen jälleenrakennus oli aikataulussa ja että yritys pystyisi palauttamaan tulipalossa menetetyn tuotantokapasiteetin kokonaisuudessaan. Näistä harhaanjohtavista tiedoista johtuen Venatorin osakkeita myytiin keinotekoisesti paisutettuun hintaan ryhmäkanneaikana.

Totuus alkoi selvitä 31. heinäkuuta 2018, kun Venator paljasti, että tulipalon vauriot Porin laitoksella olivat paljon laajempia kuin vastaajat olivat aikaisemmin esittäneet sijoittajille. Venator ilmoitti erityisesti, että korjauskustannukset olivat nousseet yli 375 miljoonan Yhdysvaltain dollaria vakuutuskirjan rajojen yli, enemmän kuin kaksinkertaisesti verrattuna summaan, joka kerrottiin sijoittajille kaksi kuukautta IPO:n jälkeen. Näiden uutisten johdosta Venatorin osakkeiden arvo laski 15,35 Yhdysvaltain dollarista osaketta kohti 14,62 Yhdysvaltain dollariin osaketta kohti.

Sitten 12. syyskuuta 2018 Venator ilmoitti, että se hylkää Porin laitoksen kokonaan, huolimatta yrityksen aikaisemmista vakuutteluista siitä, että laitos korjattaisiin ja palautettaisiin täyteen toimintakapasiteettiinsa. Yritys paljasti myös, että laitos toimi yhä vain 20 % kapasiteetilla ja ei siten lisännyt tuotantoa merkittävässä
määrin kolmentoista IPO:a seuranneen kuukauden aikana. Sijoittajille suunnatun konferenssipuhelun aikana myöhemmin samana päivänä Venatorin toimitusjohtaja (“CEO”), vastaaja Simon Turner, myönsi, että yritys oli vääristellyt tulipalon vaurioiden todellista laajuutta. Kun analyytikko kysyi, oliko Venator antanut “väärän alustavan arvion tulipalon vahingoista” ja oliko “todellinen tarvittava työ jätetty pois”, CEO Turner myönsi, että “se oli niiden tekijöiden yhdistelmä, jotka molemmat olet jo maininnut”. Nämä paljastukset aiheuttivat Venatorin osakkeiden arvon laskemisen 11,35 Yhdysvaltain dollarista osaketta kohti arvoon 10,81 Yhdysvaltain dollaria osaketta kohti.

Lopuksi 30. lokakuuta 2018 Venator ilmoitti, että 500 miljoonan Yhdysvaltain dollarin kustannusten lisäksi ja Porin tulipalon siihen päivään mennessä aiheuttaman menetetyn liiketoiminnan lisäksi yritykselle aiheutui noin 415 Yhdysvaltain dollarin kustannukset uudelleenjärjestelyistä, ja että sille aiheutuisi Porin laitokseen liittyen vielä “220 miljoonan Yhdysvaltain dollarin lisäkustannukset vuoden 2024 loppuun asti”. Näiden paljastusten tuloksena yrityksen osakekurssi laski 8.00 Yhdysvaltain dollarista arvoon 6,47 Yhdysvaltain dollaria osaketta kohti eli yli 19 %.

Näiden paljastusten vanavedessä 31. heinäkuuta 2019 Miamin kaupungin yleinen työntekijöiden ja puhtaustyöntekijöiden eläkerahasto nosti ensimmäisen useista osavaltiotason ryhmäkanteista vastaajia vastaan New Yorkin eteläisessä piirissä. Katso Miamin kaupungin yleinen työntekijöiden ja puhtaustyöntekijöiden eläkerahasto v. Venator Materials PLC, No. 1:19-cv-07182 (S.D.N.Y.) (“Miamin kaupunki”). 13. syyskuuta 2019 tähän liittyvä ryhmäkanne otsakkeella Cambrian piirikunnan työntekijöiden eläkejärjestelmä v. Venator Materials PLC, No. 4:19-cv-03464 (S.D. Tex.) (“Cambria”), nostettiin Texasin eteläisessä piirikunnassa. Kunnia-arvoisa Lee H. Rosenthal nimesi l21. lokakuuta 2019 Miamin kaupungin yleistyöntekijöiden ja puhtaustyöntekijöiden eläkerahaston, Fresnon piirikunnan työntekijöiden eläkeyhdistyksen ja Pontiacin kaupungin yleisen työntekijöiden eläkejärjestelmän johtaviksi kantajiksi ja BLB&G:n johtavaksi neuvonantajaksi ryhmälle Cambrian oikeusjutussa. Miamin kaupungin oikeusjuttu siirrettiin Texasin eteläiseen piirikuntaan 29. lokakuuta 2019 ja vastaajat hakivat Miamin kaupungin ja Cambrian oikeusjuttujen vakiinnuttamista samalta tuomarilta tässä oikeusistuimessa.